HÅRBØLLEHUSET

Kulturhuset på Møn

Tilmeld dig nyhedsbrev.

* obligatorisk
 

HOB Hårbølle og omegns beboerforening afholder ordinær Generalforsamling
Søndag den 17. marts 2019 kl. 14.00 i Hårbøllehuset.

Dagsorden vil bl. andet indeholde

1. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
7. Evt

Læs årsregnskabet 2018 og budget 2019

Læs regnskab for sommercafe 2018