HÅRBØLLEHUSET

Generaforsamlinger i KS og Den levende landsby 2020.  
 
Kære alle, der indkaldes til generalforsamlinger, Generalforsamlingspapirer findes via link nederst på siden her.
 
der holdes generalforsamling i de to selskaber tirsdag 26. maj 2020 kl. 14-16.
Det holdes formentlig udendørs i haven hos Elsebeth, Brøndegårdsvej 7.
Nærmere oplysninger på HOB-nyt, når vi nærmer os dagen.
 
i Den Levende Landsby Aps og
KS Vindebækvej 48
Tirsdag den  26. maj 2020 kl. 14 - 16, Brøndegårdsvej 7 formodentlig i haven hos Elsebeth Lynge
Dagorden for Den levende Landsby er:
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport ved revisorpåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tib i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuellle indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
Dagsordenen for KS er:
1) valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3) fremliggelse af revideret årsrapport ved revisionspåptegning til godkendelse
4) beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5) eventuelle forslag fra besyrtelsen, komplementarer eller kommandatisterne 6) valg af bestyrelse, bestyrelsesformand og suppleanter
7) valg af revisor
8) eventuelt
Regnskaberne for Den levende Landsby og KS se herunder
 
mvh Elsebeth
 
Papirer "Den levende Landsby"
Papirer KS