HÅRBØLLEHUSET

Der indkaldes til 
Ordinær generalforsamling HOB
Søndag den 20. marts 2022 kl. 14.00

1. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag.

5. Kaffepause med dialog om nyeideer og tiltag (medlemsinddragelse)

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
    På valg er Rita Nielsen og Johnni Buch, + der er en ledig plads som ikke blev fyldt ud sidste år. 

8. Evt.

Disse bilag udsendes til medlemmer
Regnskab 2021
Regnskab Sommercafe 2021