HÅRBØLLEHUSET

Kulturhuset på Møn

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

LÆS REFERATET AF GENERALFORSAMLINGEN - TRYK HER

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i HOB Søndag den 18. marts 2014 kl. 14.00 i Hårbøllehuset.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved Anne
4. Regnskab for Sommercaféen 2017 ved Ole SE REGNSKABET
5. Revideret regnskab for 2017 ved Rita SE REGNSKABET
6. Budget for 2018 ved Rita
7. Fastsættelse af kontingent 2018
8. Samspil med KS-økonomi ved Elsebeth
9. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. se vedhæftede forslag
10.Valg af bestyrelse og suppleanter. Anne og John genopstiller ikke
11.Valg af revisor
12.Eventuelt
 
Mvh Bestyrelsen
Vedtægtsændringer:
 

Forslag fra Bestyrelsen 

Vedtægtsændring af § 5 og § 13

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelsen, der består at en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer samt 2-3 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære Generalforsamling.

Bortfalder:

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 13.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer derfor. Beslutningen har først virkning når denne beslutning er bekræftet på en dertil indkaldt ekstraordinær Generalforsamling med samme stemmeflerhed.

Foreningens likvide midler og anparter i Den Levende Landsby ApS tilfalder institutionen Turmalin, der med træffer beslutning om midlernes anvendelse, dog fortrinsvis til støtteværdige formål i Hårbølle og omegn.

Bortfalder:

tilfalder Fanefjord sogns Grundejer & Beboerforening,….
Årsregnskabet vil blive udsendt, så snart det foreligger fra revisoren!!