HÅRBØLLEHUSET

HOB Hårbølle og omegns beboerforening
Ordinær Generalforsamling

Søndag den 17. marts 2019 kl. 14.00 .

Dagsorden vil bl. andet indeholde

1. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
   
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
7. Evt

Læs årsregnskabet 2018 og budget 2019
Læs regnskab for sommercafe 2018

LÆS REFERATET AF GENERALFORSAMLINGEN 2019